[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
19/มี.ค./2561 : บทความ
ยกระดับคุณภาพเกลือทะเลเพื่อส่งออกตลาดโลก (ด้านเศรษฐกิจ) ( 1627 / )
    นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมขบวนการผลิตเกลือทะเลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด พร้อมรับฟังปัญหาการทำอาชีพเกลือทะเลที่ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พบว่า จังหวั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มี.ค./2561 : บทความ
ฝ่าวิกฤตโรคพิษสุนัขบ้า (ด้านสังคม) ( 1586 / )
    ในการเสวนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤตโรคพิษสุนัขบ้า” โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่พบในประเทศไทยมาตลอด เกิดจากการสัมผัสหรือถูกกัดจากสัตว์ ที่เป็นพาหะ โดยเชื้อกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เกิดจากสุนัข ตั้งแต่ต้นปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวแล้ว 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2561 : บทความ
คลังเร่งนำภาษีลาภลอยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) ( 1566 / )
    นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า สศค.ได้สรุปการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ.... หรือภาษีลาภลอย โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2561 : บทความ
การแก้ไขกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ให้ทันสมัย (ด้านเศรษฐกิจ) ( 1561 / )
     ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พิษภัยจากการดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน และปัญหาสังคมมากมาย ดังนั้น การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ และถือเป็
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มี.ค./2561 : บทความ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร (ด้านเศรษฐกิจ) ( 1634 / )
    นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง ครอบคลุม 29 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการทำ เกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มี.ค./2561 : บทความ
พิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อภาคเหนือ (ด้านเศรษฐกิจ) ( 1735 / )
    นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสินค้าปศุสัตว์ที่สร้างมูลค่า ได้แก่ โคเนื้อและสุกร จึงได้มีกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.พ./2561 : บทความ
เคี้ยวหมากฝรั่งช่วยอาการหูอื้อ (ด้านสังคม) ( 2278 / )
     อาการหูอื้อเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศอย่างกระทันหัน ปกติแล้วความดันภายในเยื่อแก้วหูจะพอ ๆ กันกับบรรยากาศภายนอก เพราะในหูชั้นกลางจะมีท่ออยู่ท่อนึง มีชื่อว่า “ยูสเตเชียน”(Eustachian tube) ซึ่งเป็นท่อที่เชื่อมต่อระหว่างหูชั้นกลางและโพรงหลังจมูก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.พ./2561 : บทความ
สมาร์ทวีซ่า ดึงนักลงทุน (ด้านนโยบายรัฐบาล) ( 1672 / )
    การลงทุนจากตางประเทศ เปนปัจจยสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนประโยชน์ (Benefits) ที่ไดจากการถายทอดความรูและเทคโนโลยี การจ้างงาน ในประเทศ อันสงผลตอสวัสดิการของแรงงาน รัฐบาลจึงส่งเสริมปัจจัยที่จะดึงดูดนักลงทุน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.พ./2561 : บทความ
รู้ทันโรคมะเร็ง (ด้านสุขภาพ) ( 1612 / )
    มะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับ 1 ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2542 จากสถิติในปี พ.ศ. 2554 พบผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ จำนวน 112,342 คน โดยมะเร็งที่พบบ่อย 5 ลำดับแรกได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.พ./2561 : บทความ
โครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (ด้านสังคม) ( 1617 / )
    โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กล่าวถึงอย่างต่อเนื่องคือ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ใช้งบประมาณกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท โดยให้ชุมชนเป็นผู้เสนอโครงการพัฒนาการเกษตร ในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/65 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5