[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
14/ส.ค./2560 : บทความ
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา (ด้านเฉพาะกิจ) ( 1720 / )
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพไว้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ส.ค./2560 : บทความ
บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” แก้ปัญหาลุ่มน้ำยม (ด้านสิ่งแวดล้อม) ( 1661 / )
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งซ้ำซากแบบยั่งยืนว่า “.....ต้องมีการดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำสาข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ส.ค./2560 : บทความ
ธุรกิจสตาร์ทอัพไทยก้าวไกลระดับโลก (ด้านเศรษฐกิจ) ( 1633 / )
    ที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นผ่านการกระตุ้นให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) คือธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก ตั้งแต่ทีมงาน โครงสร้างธุรกิจ ไปจนถึงวิธีการใช้เงิน และการทำตลาดมีเป้าหมายในการดำเนิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ส.ค./2560 : บทความ
ทำบุญให้ได้บุญ ตักบาตรคำนึงถึงสุขภาพพระสงฆ์ (ด้านสังคม) ( 1789 / )
    จากผลการศึกษาโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคเกี่ยวกับเรื่องสภาวการณ์สุขภาพพระสงฆ์ไทย พบว่า พระสงฆ์ไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองและกรุงเทพมหานครกว่า 50 เปอร์เซ็นต์มีสุขภาพไม่แข็งแรง เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน รวมถึงโรคอื่น ๆ เช่น ไขมันใน เส้นเลือดสูง เบาหวาน และความ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ส.ค./2560 : บทความ
การค้าชายแดนไทย-เพื่อนบ้านช่วยหนุนเศรษฐกิจ (ด้านเศรษฐกิจ) ( 1840 / )
    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยถึงสถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน) ปีนี้ว่า มีมูลค่า 530,808 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.10 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 330,830 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการส่งออกที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ส.ค./2560 : บทความ
กฎหมายลงโทษข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชั่น (ด้านสังคม) ( 1710 / )
    พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือเรียกอีกชื่อว่า กฎหมาย 7 ชั่วโคตร โดยมีที่มาจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ส.ค./2560 : บทความ
เตรียมคนสู่วิชาชีพ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน (ด้านสังคม) ( 1694 / )
    พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยถึงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ส.ค./2560 : บทความ
ปัญหาการปฏิรูปการศึกษา (ด้านสังคม) ( 1793 / )
    หลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้อยู่ในวงการศึกษาต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว แนวคิดเรื่อง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ส.ค./2560 : บทความ
ประชารัฐหนุนเด็กอาชีวะรองรับอีอีซี (ด้านเศรษฐกิจ) ( 1738 / )
     นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ปี 2560-2564” เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการส่งเสริม 10 อุต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ส.ค./2560 : บทความ
สานต่อ “ศาสตร์พระราชา” องค์ราชันสองรัชกาล (ด้านสังคม) ( 1637 / )
    ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงริเริ่มโครงการ ในพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการซึ่งเป็นประโยชน์อเนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอด สมเด็จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/65 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5