[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebqrcodemaker
บันทึกประจำวัน

 
  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
7/มี.ค./2561 : บทความ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร (ด้านเศรษฐกิจ) ( 1998 / )
    นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง ครอบคลุม 29 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการทำ เกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มี.ค./2561 : บทความ
พิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อภาคเหนือ (ด้านเศรษฐกิจ) ( 2090 / )
    นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสินค้าปศุสัตว์ที่สร้างมูลค่า ได้แก่ โคเนื้อและสุกร จึงได้มีกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.พ./2561 : บทความ
เคี้ยวหมากฝรั่งช่วยอาการหูอื้อ (ด้านสังคม) ( 3673 / )
     อาการหูอื้อเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศอย่างกระทันหัน ปกติแล้วความดันภายในเยื่อแก้วหูจะพอ ๆ กันกับบรรยากาศภายนอก เพราะในหูชั้นกลางจะมีท่ออยู่ท่อนึง มีชื่อว่า “ยูสเตเชียน”(Eustachian tube) ซึ่งเป็นท่อที่เชื่อมต่อระหว่างหูชั้นกลางและโพรงหลังจมูก
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12/ก.พ./2561 : บทความ
สมาร์ทวีซ่า ดึงนักลงทุน (ด้านนโยบายรัฐบาล) ( 2019 / )
    การลงทุนจากตางประเทศ เปนปัจจยสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนประโยชน์ (Benefits) ที่ไดจากการถายทอดความรูและเทคโนโลยี การจ้างงาน ในประเทศ อันสงผลตอสวัสดิการของแรงงาน รัฐบาลจึงส่งเสริมปัจจัยที่จะดึงดูดนักลงทุน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.พ./2561 : บทความ
รู้ทันโรคมะเร็ง (ด้านสุขภาพ) ( 1947 / )
    มะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับ 1 ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2542 จากสถิติในปี พ.ศ. 2554 พบผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ จำนวน 112,342 คน โดยมะเร็งที่พบบ่อย 5 ลำดับแรกได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.พ./2561 : บทความ
โครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (ด้านสังคม) ( 2052 / )
    โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กล่าวถึงอย่างต่อเนื่องคือ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ใช้งบประมาณกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท โดยให้ชุมชนเป็นผู้เสนอโครงการพัฒนาการเกษตร ในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.พ./2561 : บทความ
กินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่เพื่อสุขภาพที่ดี (ด้านสังคม) ( 1908 / )
    เราได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เด็ก ๆ ว่า ต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ แต่ยุคนี้การกินให้ครบ 5 หมู่ยังไม่เพียงพอ ไม่ได้ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีหรือห่างไกลโรคได้อย่างแท้จริง สิ่งสำคัญยิ่งอยู่ที่การเลือกกิน หลายคนอาจส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.พ./2561 : บทความ
งบประมาณภาคตะวันออกกระจายความเจริญอีอีซีสู่ฐานราก (ด้านเศรษฐกิจ) ( 1691 / )
    นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกันถึงการจัดทำงบประมาณภาคตะวันออกเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศ โดยเน้น 2 หลักใหญ่คือ การลดความเหลื่อม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.พ./2561 : บทความ
ศูนย์โคแพท เตือนภัยออนไลน์ (ด้านสังคม) ( 2191 / )
    นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดตัวศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ หรือศูนย์โคแพท (COPAT) Child Online Protection Action Thai
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ม.ค./2561 : บทความ
ปฏิรูปอุตสาหกรรม เอสเอ็มอีต้องอยู่รอด (ด้านเศรษฐกิจ) ( 2034 / )
    ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไทยต้องการแรงขับเคลื่อนใหม่เพื่อยกระดับไปสู่ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นและขยายตัวอย่างยั่งยืนท่ามกลางเทคโนโลยีการผลิตของโลก ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวในภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นกลไกสำคัญ ขณะเดียวกัน การสร้างโอกาสเพื่อดึงดูดเม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/66 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5