[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebqrcodemaker
บันทึกประจำวัน

 
  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
9/ส.ค./2560 : บทความ
การค้าชายแดนไทย-เพื่อนบ้านช่วยหนุนเศรษฐกิจ (ด้านเศรษฐกิจ) ( 2226 / )
    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยถึงสถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน) ปีนี้ว่า มีมูลค่า 530,808 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.10 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 330,830 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการส่งออกที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ส.ค./2560 : บทความ
กฎหมายลงโทษข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชั่น (ด้านสังคม) ( 2066 / )
    พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือเรียกอีกชื่อว่า กฎหมาย 7 ชั่วโคตร โดยมีที่มาจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ส.ค./2560 : บทความ
เตรียมคนสู่วิชาชีพ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน (ด้านสังคม) ( 2084 / )
    พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยถึงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ส.ค./2560 : บทความ
ปัญหาการปฏิรูปการศึกษา (ด้านสังคม) ( 2182 / )
    หลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้อยู่ในวงการศึกษาต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว แนวคิดเรื่อง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ส.ค./2560 : บทความ
ประชารัฐหนุนเด็กอาชีวะรองรับอีอีซี (ด้านเศรษฐกิจ) ( 2105 / )
     นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ปี 2560-2564” เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการส่งเสริม 10 อุต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ส.ค./2560 : บทความ
สานต่อ “ศาสตร์พระราชา” องค์ราชันสองรัชกาล (ด้านสังคม) ( 2023 / )
    ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงริเริ่มโครงการ ในพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการซึ่งเป็นประโยชน์อเนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอด สมเด็จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ส.ค./2560 : บทความ
การขยาย “ตลาดต้องชม”(กรมการค้า) (ด้านเศรษฐกิจ) ( 2034 / )
    ตลาดต้องชม ตลาดชุมชนที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน โดยมีสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในตลาด ได้แก่ บริการ วัฒนธรรมท้องถิ่น หัตถกรรมชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.ค./2560 : บทความ
นำร่อง 4 โครงการอีอีซี สนามบิน-รถไฟ-ท่าเรือ (ด้านเศรษฐกิจ) ( 2119 / )
    นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะรองประธานอนุกรรมการจัดทำระเบียบการร่วมทุนเอกชนในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ก.ค./2560 : บทความ
น้ำพระราชหฤทัย ทรงห่วงใยพสกนิกร (เฉพาะกิจ) ( 2164 / )
    ลายพระหัตถ์ที่พระราชทานผ่านรัฐบาลถึงพสกนิกรในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยความว่า---- “ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อขวัญที่ดี จิตใจ และร่างกายที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งความสุข และมั่นคงของชาติ” ยังความปลาบปลื้มแก่ป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ก.ค./2560 : บทความ
การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ ของรัฐ (ด้านเศรษฐกิจ) ( 2091 / )
    นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) ซึ่งการลงทุนภาครัฐมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะที่เป็นการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐาน ช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/66 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5