[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : นำร่อง 4 โครงการอีอีซี สนามบิน-รถไฟ-ท่าเรือ (ด้านเศรษฐกิจ)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1888
ศุกร์์ ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง   นำร่อง 4 โครงการอีอีซี สนามบิน-รถไฟ-ท่าเรือ


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะรองประธานอนุกรรมการจัดทำระเบียบการร่วมทุนเอกชนในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย      การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (คณะกรรมการนโยบายอีอีซี) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ได้เห็นชอบร่างประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ...          (ระเบียง EEC Track) ตามที่ สคร.ได้ยกร่างขึ้นเพื่อยกระดับกฎหมายร่วมทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส และรวดเร็ว         พร้อมสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนพัฒนา EEC โดยผ่านหลักการ 5Cs ประกอบด้วย

-Certainty การสร้างความชัดเจนในการพัฒนาโครงการและมาตรการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในอีอีซี

-Consolidation การบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน          ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ำซ้อน ไม่จำเป็น

-Concurrence การดำเนินการคู่ขนานพร้อมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนและภาครัฐในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนที่แท้จริง

-Check & Balance การเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส และตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลโครงการให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสาธารณะ รวมทั้งให้นำแนวทางและวิธีการในการดำเนินการป้องกันการทุจริตหรือข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ด้วย

-Commitment การกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในความสำเร็จของโครงการ

ทั้งนี้ ระเบียบ EEC Track ใช้เฉพาะกับโครงการระดมทุนเพื่อการลงทุนภาครัฐ เป็นเงินลงทุนจำนวนมากที่ภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระดมทุนได้เพียงพอเนื่องจาก    ข้อจำกัดในการกู้เงิน และการดำเนินนโยบายการลงทุนต้องคำนึงถึงเสถียรภาพฐานะการคลังของประเทศ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพึ่งพาการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private-Partnership : PPP) ทั้งนี้ PPP เป็นรูปแบบที่ภาครัฐให้เอกชนมีส่วนร่วม   ในการดำเนินโครงการให้บริการสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและบริการ มุ่งเน้นให้บริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุน มากกว่าภาครัฐดำเนินการเอง ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเร่งเพิ่มบทบาท PPP มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการลงทุน     ในโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต เป็นโครงการที่สำคัญและมีความพร้อมตามแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Project List) เท่านั้น ส่วนโครงการ PPP อื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556) เช่นเดิม

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการนโยบาย EEC ได้กำหนดโครงการ EEC Project List จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก, โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน, โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ 3, โครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะ 3

รวมวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 691,471 ล้านบาท

ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยู่ระหว่างปรับปรุงพระราชบัญญัติร่วมลงทุนฯ ปี 2556 เพื่อให้เกิดความชัดเจน คล่องตัว โปร่งใส และสามารถสนับสนุนให้โครงการร่วมลงทุนเกิดได้เร็วและได้มาตรฐานสากล.โดย   พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์  
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญชวนเด็ก และเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลง.. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 1/ธ.ค./2565
      เตือนกันทุกหน้าหนาว‼️ อย่ากินเหล้าคลายหนาว ....อันตรายถึงตาย 20/พ.ย./2565
      ฝนตก มีน้ำขัง \"ระวังลื่นล้ม\" !! 18/ต.ค../2565
      อัปเดต‼ มอเตอร์เวย์ 8 สายทั่วไทย 24/ก.ย./2565
      สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการ”สรรหากุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565” สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7 รั 16/ก.ย./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5