[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : ประชารัฐหนุนเด็กอาชีวะรองรับอีอีซี (ด้านเศรษฐกิจ)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1774
ศุกร์์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง   ประชารัฐหนุนเด็กอาชีวะรองรับอีอีซี


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ปี 2560-2564” เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมหลักเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยอนุมัติงบประมาณให้ 619 ล้านบาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2561 จำนวน 192 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 179 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 124 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2564 จำนวน 124 ล้านบาท

ส่วนในปีงบประมาณ 2560 ให้เจียดจ่ายกันเองภายในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้งจากการเรียนการสอนในสถานศึกษาและ      ทวิภาคี สาขายุทธศาสตร์อีอีซี รวมทั้งพัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะ หรือศูนย์ประเมินรับรองสมรรถนะเฉพาะทาง ซึ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทาง

นายกอบศักดิ์ยังกล่าวต่อว่า รูปแบบที่ดำเนินการนั้นจะจัดอาชีวศึกษา      แบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในรูปแบบประชารัฐเพื่อยกระดับมาตรฐาน   การจัดการอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของภาคการผลิตและบริการในอีอีซี เพิ่มขีดความสามารถคณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ โดยกำหนดโรดแมปการทำงานระยะสั้น 3-6 เดือน ระยะปานกลาง 1-2 ปี และระยะยาว    3-5 ปี โดยมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2560 คือ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา (Vocational Career Center) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รวมทั้งผลิตกำลังคนในสาขาอาชีวศึกษา หลักสูตรที่สอดคล้องกับการ

พัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และบริการในพื้นที่ รวมทั้งจะต้องพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นวิทยาลัยดิจิตอล หรือ Digital College ด้วย.  โดย   พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์  
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      อัปเดต‼ มอเตอร์เวย์ 8 สายทั่วไทย 24/ก.ย./2565
      สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการ”สรรหากุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565” สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7 รั 16/ก.ย./2565
      เอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 บนแนวคิด “Embrace Engage Enable” พร้อมผลักดัน BCG Model ------- ในปี 2565 นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในวาระเดียวกันนี้ ประเทศไทยยังรับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งสำคัญ ‘APEC 6/ก.ย./2565
      COVID-Free Setting คืออะไร COVID-Free Setting คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร มี 3 ด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยอธิบายหลักการสำคัญของมาตรการ \"องค์กรปลอดโควิด\" ว่าประกอบด้วย 3 มาตรการสำคัญ 1. COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่ 25/ก.ค./2565
      นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ หลังพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 82,000 หน่วย 6/ก.ค./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5