[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : ทำบุญให้ได้บุญ ตักบาตรคำนึงถึงสุขภาพพระสงฆ์ (ด้านสังคม)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1827
เสาร์์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง   ทำบุญให้ได้บุญ ตักบาตรคำนึงถึงสุขภาพพระสงฆ์

จากผลการศึกษาโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคเกี่ยวกับเรื่องสภาวการณ์สุขภาพพระสงฆ์ไทย พบว่า พระสงฆ์ไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองและกรุงเทพมหานครกว่า             50 เปอร์เซ็นต์มีสุขภาพไม่แข็งแรง เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน รวมถึงโรคอื่น ๆ เช่น ไขมันใน เส้นเลือดสูง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ฆราวาสและพระสงฆ์เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลจากโรคที่กำลังเผชิญอยู่ รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสงฆ์ไทยไกลโรคเพื่อการดูแลโภชนาการพระสงฆ์   ในระดับประเทศ สสส. กล่าวว่า ปัญหาที่พบคือ พระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตเมืองเป็นโรคอ้วนถึง 48 เปอร์เซ็นต์ คอเลสเตอรอลสูงและเบาหวานถึง 10 เปอร์เซ็นต์ พระสงฆ์จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากกว่าชายไทย สรุปได้ 4 ประเด็นหลักคือ “โภชนา ปาณะ กายะ กิจกรรม” ซึ่งผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสงฆ์ไทยไกลโรคอธิบายเพิ่มว่า ผู้ขายอาหารใส่บาตรเตรียมของและปรุงอาหารตั้งแต่ตี 4-5 แสดงว่ากว่าอาหารเหล่านั้นจะมาถึงช่วงเวลาใส่บาตรผ่านไปถึง 8 ชั่วโมง อาจทำให้มีการปนเปื้อน ไม่สดใหม่ คุณค่าทางโภชนาการอาหารหายไป อาหารที่ผู้ค้าทำมาขายจะเป็นอาหารง่าย ๆ มีกะทิเป็นส่วนประกอบ ทำให้อาหารมีคอเรสเตอรอลสูง มีเนื้อสัตว์น้อย เฉลี่ยพระสงฆ์ไทยได้รับโปรตีนเพียง 60 เปอร์เซ็นต์ต่อปริมาณที่ร่างกายควรได้รับ จึงทดแทนด้วยการดื่มน้ำปานะที่มี        รสหวานเฉลี่ย 2 แก้วเพื่อชดเชยพลังงาน จึงเป็นสาเหตุให้พระสงฆ์เป็นโรคอ้วน และอีกปัญหาหนึ่งคือ พระสงฆ์กลัวการออกกำลังกายเนื่องจากเกรงว่าจะผิดพระธรรมวินัย ซึ่งพระสงฆ์ไม่สามารถปฏิเสธการใส่บาตรของฆราวาสได้จริงแต่สามารถเลือกฉันได้ โดยพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ฉันอาหารพอสมควร ไม่สามารถออกกำลังกายเหมือนฆราวาส เช่น เต้นแอโรบิกหรือเข้าฟิตเนสเพราะต้องประพฤติตนสำรวม แต่ออกกำลังโดยการใช้หลักกิจวัตรของสงฆ์ ประกอบด้วยเดินบิณฑบาต เดินจงกรมในวัด กวาดลานวัด แกว่งแขนในวัด ซักผ้า ตากผ้า และงานสาธารณูปการภายในวัด ทำให้ได้ขยับร่างกายและ    มีสุขภาพที่ดีขึ้น

สำหรับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบ นพ.พลเดช     ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีผลให้เกิดมติมหาเถรสมาคม จึงมีการทำงานร่วมกันในการพัฒนา “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” เพื่อเป็นเครื่องมือปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ ฆราวาส และหน่วยบริการสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพที่นำหลักพระธรรมวินัยเป็นตัวนำ และใช้ความรู้ทางสุขภาพเป็นตัวเสริม ซึ่งในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จะมี 3  มิติที่เกี่ยวข้อง คือ

-พระสงฆ์ กับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพตนเอง

-ฆราวาส ชุมชนและบุคลากรทางสุขภาพ ที่มีข้อปฏิบัติในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เหมาะสมตามหลักพระธรรมวินัย และ

-บทบาทพระสงฆ์ ในการเป็นผู้นำของชุมชนด้านสุขภาพ โดยจะร่วมสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม มีเวทีรับฟังความคิดเห็น เป็นครั้งแรกและเป็นมิติใหม่ในการขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์อย่างเป็นรูปธรรม หลังจากธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติประกาศใช้แล้ว จะมีการเสนอไปยังที่ประชุม   มหาเถรสมาคมให้ขับเคลื่อนในพระสงฆ์ร่วมกันทั่วประเทศ เพื่อให้พระสงฆ์ตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง หลักปฏิบัติที่ถูกต้องของฆราวาส รวมถึงการส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นผู้นำทางสุขภาพ ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกของสงฆ์และหน่วยบริการสุขาภาพในพื้นที่ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบต่อไป.  


โดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      อัปเดต‼ มอเตอร์เวย์ 8 สายทั่วไทย 24/ก.ย./2565
      สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการ”สรรหากุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565” สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7 รั 16/ก.ย./2565
      เอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 บนแนวคิด “Embrace Engage Enable” พร้อมผลักดัน BCG Model ------- ในปี 2565 นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในวาระเดียวกันนี้ ประเทศไทยยังรับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งสำคัญ ‘APEC 6/ก.ย./2565
      COVID-Free Setting คืออะไร COVID-Free Setting คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร มี 3 ด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยอธิบายหลักการสำคัญของมาตรการ \"องค์กรปลอดโควิด\" ว่าประกอบด้วย 3 มาตรการสำคัญ 1. COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่ 25/ก.ค./2565
      นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ หลังพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 82,000 หน่วย 6/ก.ค./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5