[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” แก้ปัญหาลุ่มน้ำยม (ด้านสิ่งแวดล้อม)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1698
จันทร์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง   บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” แก้ปัญหาลุ่มน้ำยม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งซ้ำซากแบบยั่งยืนว่า “.....ต้องมีการดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำสาขาของแม่น้ำยม การผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ ตลอดจนการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง เพื่อกักเก็บน้ำและระบายน้ำในช่วงหน้าน้ำหลาก....”

กรมชลประทานได้นำ “ศาสตร์พระราชา” มาแก้ปัญหาลุ่มน้ำยม              ทั้งดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในสาขาลุ่มน้ำยม และจะดำเนินการก่อสร้างอีกหลายแห่ง การผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างลุ่มน้ำน่านกับลุ่มน้ำยม การขุดลอกคูคลอง หนอง บึง เพื่อกักเก็บน้ำ และได้ต่อยอดวางแผนดำเนินโครงการแก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ำ        เหนือจังหวัดนครสวรรค์ มากถึง 69 แห่งในเขตจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ สามารถเก็บกักน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อรอการระบายได้ 2,049 ล้านลูกบาศก์เมตร     จะเหลือแต่การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำยมเป็น 1 ใน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ       มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 23,618 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 10 จังหวัดคือ จังหวัดพะเยา น่าน ลำปาง แพร่ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะของลุ่มน้ำวางตัวแนวเหนือ-ใต้ ลุ่มน้ำยมมีปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งรุนแรงเนื่องจากขาดแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในช่วงฤดูแล้งเกือบตลอดแนวแม่น้ำยมตอนล่างมีสภาพแห้งขอด จำเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ำร่วมกับลุ่มน้ำน่านเนื่องจากมีแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ สามารถควบคุมการบริหารน้ำได้ ในช่วงฤดูน้ำหลากจะชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำยมไปยังแม่น้ำน่านให้ช่วยระบายน้ำได้มากขึ้นส่วนฤดูแล้งก็ผันน้ำจากลุ่มน้ำน่านช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำของ      ลุ่มน้ำยม อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการน้ำตามแนวทางดังกล่าว แก้ปัญหาได้บางส่วน   ต้องพัฒนาอาคารบังคับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นฝายหรือประตูระบายน้ำเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมตอนล่าง และการบริหารจัดการร่วมกับลุ่มน้ำน่านมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เผยว่า กรมชลประทานมีแผนที่จะสร้างอาคารบังคับน้ำประเภทประตูระบายน้ำในแม่น้ำยมตอนล่างเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

-โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ครอบคลุมพื้นที่ ต.บางระกำ ต.ปลักแรด ต.วังอิทก ต.พันเสา ต.บ่อทอง ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ       จ.พิษณุโลก และ ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

-โครงการฝายบ้านวังจิก ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ครอบคลุมพื้นที่ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี ต.รังนก ต.เนินปอ ต.วังจิก ต.ไผ่รอบ ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

-โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ครอบคลุมพื้นที่ ต.ชุมแสงสงคราม ต.ท่านางงาม ต.คุยม่วง ต.บางระกำ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

-โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง       จ.พิจิตร ครอบคลุมพื้นที่ ต.วังจิก ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง ต.บางลาย อ.บึงนาราง       จ.พิจิตร

การดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 แห่งในลุ่มน้ำยมตอนล่าง   ได้ศึกษาครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง ข้อเสนอแนะ ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยที่จะให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง จากนั้นจะสรุปเรื่องนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  


โดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      อัปเดต‼ มอเตอร์เวย์ 8 สายทั่วไทย 24/ก.ย./2565
      สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการ”สรรหากุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565” สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7 รั 16/ก.ย./2565
      เอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 บนแนวคิด “Embrace Engage Enable” พร้อมผลักดัน BCG Model ------- ในปี 2565 นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในวาระเดียวกันนี้ ประเทศไทยยังรับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งสำคัญ ‘APEC 6/ก.ย./2565
      COVID-Free Setting คืออะไร COVID-Free Setting คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร มี 3 ด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยอธิบายหลักการสำคัญของมาตรการ \"องค์กรปลอดโควิด\" ว่าประกอบด้วย 3 มาตรการสำคัญ 1. COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่ 25/ก.ค./2565
      นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ หลังพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 82,000 หน่วย 6/ก.ค./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5