[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย (ด้านสังคม)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1493
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย

วันเด็กแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจัดให้มีขึ้น เนื่องจากเห็นความสำคัญของเด็กที่ในอนาคตจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ

วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี          เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป ซึ่งทุกปีนายกรัฐมนตรีจะให้คำขวัญวันเด็กและเปิดทำเนียบรัฐบาลให้เด็ก ๆ ได้เข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งจัดจัดกิจกรรมต่าง ๆ   ให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน

การจัดงานวันเด็กเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น สำหรับประเทศไทยได้รับข้อเสนอของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่าประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น             เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้นดังที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำเนินการ ดังนั้นในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประเทศไทยจึงมีงาน       เฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมา ได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติและจัดติดต่อกันมาจนถึงปี            พ.ศ. ๒๕๐๖ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้นได้มีความเห็นพ้องกันว่า ควรที่จะเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากในเดือนตุลาคมประเทศไทยยังอยู่ในฤดูฝนทำให้มีฝนตกมากเด็กไม่สะดวกในการมาร่วมงาน อีกทั้งวันจันทร์ยังเป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครองจึงไม่สามารถพาบุตรหลานของตนไปร่วมงานได้ และเห็นควรกำหนดให้จัดวันเด็กในช่วงต้นปี เพราะทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอันดับแรก


ดังนั้น เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นต้นมา

สำหรับในปี ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง และขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง        อยู่เสมอและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ  ครูอาจารย์ และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

โดย   เพ็ญกมล ประเสริฐกุล
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      อัปเดต‼ มอเตอร์เวย์ 8 สายทั่วไทย 24/ก.ย./2565
      สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการ”สรรหากุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565” สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7 รั 16/ก.ย./2565
      เอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 บนแนวคิด “Embrace Engage Enable” พร้อมผลักดัน BCG Model ------- ในปี 2565 นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในวาระเดียวกันนี้ ประเทศไทยยังรับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งสำคัญ ‘APEC 6/ก.ย./2565
      COVID-Free Setting คืออะไร COVID-Free Setting คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร มี 3 ด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยอธิบายหลักการสำคัญของมาตรการ \"องค์กรปลอดโควิด\" ว่าประกอบด้วย 3 มาตรการสำคัญ 1. COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่ 25/ก.ค./2565
      นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ หลังพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 82,000 หน่วย 6/ก.ค./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5