[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : ผลักดันไทยสู่มหาอำนาจเกษตรโลกและปฏิรูปด้านพลังงาน (ด้านเศรษฐกิจ)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1570
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง   ผลักดันไทยสู่มหาอำนาจเกษตรโลกและปฏิรูปด้านพลังงาน

นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เผยว่า คณะกรรมการได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการ  สร้างความสามารถในการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวางแนวทางการพัฒนา 5 ด้านสำคัญ เน้นพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ประเทศไทยมีพื้นฐานอยู่แล้ว โดยจะนำแผนดังกล่าวไปรวมกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ ก่อนนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนกำหนดเป็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปีต่อไป

สำหรับยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ ได้แก่

-การเป็นมหาอำนาจด้านการเกษตรของโลก ทั้งการผลิตและส่งออก        สร้างความได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม

-อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมบริการและดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ

-เป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่ม   มากขึ้น โดยการใช้อัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย

-การเชื่อมไทยเชื่อมโลก โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมอย่างไร้รอยต่อจากอาเซียน

-สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง และเล็ก ให้เป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ พร้อมกับสร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงิน ตลาด และข้อมูล

นอกจากนี้ นายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ     ด้านพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดทำร่างการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 3 ด้าน             17 ยุทธศาสตร์ โดยเรื่องไฟฟ้าเสนอให้ 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ภายใต้สังกัดกกระทรวงพลังงานจะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งร่างดังกล่าวคณะกรรมการได้จัดทำข้อสรุปเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว จากนั้นนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการร่วมประธานปฏิรูป คณะกรรมการยุทธศาสตร์ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

ขณะเดียวกัน ได้เสนอแนวทางการเปิดเสรีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์รูฟท็อป) ซึ่งยังมีข้อถกเถียงว่าควรจะเสรีเพียงใด หลักการ มีการเสนอให้เปิดเสรีโดยไม่กำหนดปริมาณ แต่อยู่บนเงื่อนไขต้องมีการควบคุมดูแล.

โดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      อัปเดต‼ มอเตอร์เวย์ 8 สายทั่วไทย 24/ก.ย./2565
      สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการ”สรรหากุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565” สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7 รั 16/ก.ย./2565
      เอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 บนแนวคิด “Embrace Engage Enable” พร้อมผลักดัน BCG Model ------- ในปี 2565 นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในวาระเดียวกันนี้ ประเทศไทยยังรับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งสำคัญ ‘APEC 6/ก.ย./2565
      COVID-Free Setting คืออะไร COVID-Free Setting คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร มี 3 ด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยอธิบายหลักการสำคัญของมาตรการ \"องค์กรปลอดโควิด\" ว่าประกอบด้วย 3 มาตรการสำคัญ 1. COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่ 25/ก.ค./2565
      นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ หลังพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 82,000 หน่วย 6/ก.ค./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5