[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : ปฏิรูปอุตสาหกรรม เอสเอ็มอีต้องอยู่รอด (ด้านเศรษฐกิจ)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1723
อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง   ปฏิรูปอุตสาหกรรม เอสเอ็มอีต้องอยู่รอด

ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไทยต้องการแรงขับเคลื่อนใหม่เพื่อยกระดับไปสู่ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นและขยายตัวอย่างยั่งยืนท่ามกลางเทคโนโลยีการผลิตของโลก          ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวในภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นกลไกสำคัญ ขณะเดียวกัน การสร้างโอกาสเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจะเป็นหนทางเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยให้ไปถึงอุตสาหกรรมยุค 4.0

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยได้รับการจับตามองจากนักลงทุนต่างชาติและองค์กรระหว่าง       ประเทศ มีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุน เนื่องจากไทยเป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของเอเชีย มีนโยบายเปิดรับการลงทุนที่ชัดเจน รวมทั้งดูแลทรัพย์สินทางปัญญาดีกว่าหลายประเทศ เมื่อต้นเดือนธันวาคมไทยเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สมัยที่ 17 ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ที่ประเทศออสเตรีย โดยยูนิโดให้นำเสนอวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี และโอกาสเจรจากับหอการค้าและบริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลกของออสเตรีย รวมถึงนักลงทุนสัญชาติออสเตรียที่สนใจในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เชื่อมโลหะยานยนต์ ตลอดจนผู้ให้บริการปรึกษาธุรกิจ ทั้งนี้ ยูนิโดเตรียมจัดตั้งสำนักงานเพื่อการส่งเสริมการลงทุนแห่งแรกในอาเซียนที่ประเทศไทยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางเสริมศักยภาพและกระจายความรู้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ช่วยไทยให้เชื่อมโยงการลงทุนจากนักลงทุนในกลุ่มสมาชิกยูนิโดแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่จะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม ล่าสุด ที่ประชุมหามาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0 ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กระทรวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมเอสเอ็มอี หามาตรการช่วยเหลือทางการเงินและการให้คำปรึกษาไปยังระดับฐานราก เน้นหยั่งรากลึกสู่เอสเอ็มอีระดับชุมชน อาทิ        การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้มีมาตรฐานสากล เช่น พัฒนาการผลิตสินค้า    โอทอป อาหารประจำถิ่น สินค้าที่ระลึก ตลอดจนพัฒนาการแปรรูปผลผลิตเกษตรในท้องที่

ปี 2561 การพัฒนาเอสเอ็มอีจะเน้นกลุ่มฐานรากเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมและผู้บริโภค โดยตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ นอกจากมาตรการทางการเงินยังหามาตรการที่ไม่ใช่การเงินเพื่อให้เอสเอ็มอีเข้มแข็ง พร้อมนำความรู้   ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรม การผลิต และช่องทางการค้าที่มีอยู่ โดยสร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสู่ศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เสริมความแกร่งด้วยการผลักดัน   ให้เอสเอ็มอีมีระบบบริหารจัดการสู่เอสเอ็มอี 4.0 โดยจัดกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ        ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ผ่านการสรรหาจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศเป็นโค้ชในการพัฒนา จัดทำแพลตฟอร์ม SME Big Date เพื่อให้เข้าถึงบริการฐานข้อมูลกลางนำไปสู่โครงการให้ความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการการพัฒนาในแต่ละด้าน และองค์ความรู้ใหม่ผ่านช่องทาง SME One Portal ได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มขีดความสามารถและการปรับเปลี่ยนธุรกิจภายใต้กลไกประชารัฐที่เน้นการเชื่อมโยงองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับโลก โดยนำเอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดโลกเชื่อมโยงระหว่างเอสเอ็มอีไทยกับต่างชาติ  เพื่อการช่วยเหลือและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยสร้างแพลตฟอร์ม (T-Goodtech) หรือระบบเชื่อมโยงธุรกิจและผู้ประกอบการไทย เกิดการจับคู่ออนไลน์ (B2B) ระหว่างผู้ประกอบการ

รัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย       เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ฐานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของโลกที่เน้นการเพิ่มมูลค่า    มีนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตระดับสูง ล่าสุด จัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทั้งในส่วนการใช้งานและการผลิต เมื่อใช้หุ่นยนต์ในการผลิตมากขึ้นได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มนำแรงงานไปอบรมเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ ๆ หรือยกระดับความสามารถของแรงงานให้อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมได้เพื่อให้แรงงานเดินไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแห่งโลกอนาคต.

โดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      อัปเดต‼ มอเตอร์เวย์ 8 สายทั่วไทย 24/ก.ย./2565
      สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการ”สรรหากุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565” สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7 รั 16/ก.ย./2565
      เอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 บนแนวคิด “Embrace Engage Enable” พร้อมผลักดัน BCG Model ------- ในปี 2565 นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในวาระเดียวกันนี้ ประเทศไทยยังรับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งสำคัญ ‘APEC 6/ก.ย./2565
      COVID-Free Setting คืออะไร COVID-Free Setting คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร มี 3 ด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยอธิบายหลักการสำคัญของมาตรการ \"องค์กรปลอดโควิด\" ว่าประกอบด้วย 3 มาตรการสำคัญ 1. COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่ 25/ก.ค./2565
      นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ หลังพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 82,000 หน่วย 6/ก.ค./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5