[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : งบประมาณภาคตะวันออกกระจายความเจริญอีอีซีสู่ฐานราก (ด้านเศรษฐกิจ)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1380
จันทร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง   งบประมาณภาคตะวันออกกระจายความเจริญอีอีซีสู่ฐานราก

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกันถึงการจัดทำงบประมาณภาคตะวันออกเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศ โดยเน้น 2 หลักใหญ่คือ การลดความเหลื่อมล้ำ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวางแผนให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยต้องการให้มองถึงผลประโยชน์   ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน เช่น การพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว รวมถึงการเตรียมแผนพัฒนาบุคลากร และระบบสาธารณสุข โดยงบประมาณสำหรับการพัฒนาภาคทั่วประเทศมีวงเงินรวม 2.8 หมื่นล้านบาท หรือจังหวัดละประมาณ 300 ล้านบาท

รายงานข่าวระบุว่า ส่วนราชการจัดส่งแผนงานโครงการ มีจำนวนแผนงานโครงการและงบประมาณในช่วงปี 2560 – 2564 ในภาคตะวันออกจำนวน 209 โครงการ    มีโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกปี 2560 – 2564 จำนวน         68 โครงการ วงเงินรวม 21,455 ล้านบาท และโครงการที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกจำนวน 141 โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการนอกพื้นที่เป้าหมายของแผน ขาดการเชื่อมโยงสอดคล้องตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง บางโครงการ    มีกิจกรรมไม่ชัดเจน นายสมคิดยังได้กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา     ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำทั้งรายได้ และการเข้าถึงบริการต่าง ๆ  การทำงานจะกระทำทั้ง 2 แนวทางคือ ในแนวนอนดำเนินการโดยกระทรวงต่าง ๆ  บูรณาการการทำงานร่วมกัน สำหรับในแนวดิ่งนั้น รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่เป็นรายจังหวัด โดยจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนเริ่มจากจังหวัดที่ยากจนมากที่สุดก่อนคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากนั้นตามมาด้วยจังหวัดที่ยากจนอื่น ๆ อีก อาจจะเป็นเดือนละ 1 จังหวัด ทั้งหมดเพื่อส่องกล้องในแต่ละจังหวัดว่าปัญหาอะไร เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน     เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านท่องเที่ยวและเกษตร แต่ติดปัญหาเข้าถึงยากเนื่องจากระบบการคมนาคมและขนส่งยังไม่ดีพอ จึงต้องแก้ปัญหาเรื่องการสร้างถนนที่ยังขาดอยู่ และเพิ่มเที่ยวบิน หรือการขยายสนามบิน เป็นต้น

การที่รัฐบาลลงพื้นที่เพื่อดูแลคนจนไม่ให้ถูกทอดทิ้ง ไม่ใช่เป็นการไปหาเสียง ทำให้เห็นถึงปัญหาแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน รู้ว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด การแก้ปัญหาเหมือนกับแกนเอ็กซ์กับแกนวายคือ ในแนวนอนมีกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งมีภารกิจบูรณาการทำงานไป ส่วนในแนวดิ่งนายกรัฐมนตรีจะไปดูเป็นรายจังหวัด.


โดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      อัปเดต‼ มอเตอร์เวย์ 8 สายทั่วไทย 24/ก.ย./2565
      สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการ”สรรหากุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565” สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7 รั 16/ก.ย./2565
      เอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 บนแนวคิด “Embrace Engage Enable” พร้อมผลักดัน BCG Model ------- ในปี 2565 นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในวาระเดียวกันนี้ ประเทศไทยยังรับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งสำคัญ ‘APEC 6/ก.ย./2565
      COVID-Free Setting คืออะไร COVID-Free Setting คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร มี 3 ด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยอธิบายหลักการสำคัญของมาตรการ \"องค์กรปลอดโควิด\" ว่าประกอบด้วย 3 มาตรการสำคัญ 1. COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่ 25/ก.ค./2565
      นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ หลังพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 82,000 หน่วย 6/ก.ค./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5