[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : หลักสูตรต้านโกงตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษา (ด้านการศึกษา)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1553
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง หลักสูตรต้านโกงตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษา


นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุม      องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ได้หารือเรื่องจัดทำหลักสูตรทุจริตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นหลักสูตรสำหรับ      การปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้โตไปไม่โกง ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานหลักรับไปดำเนินการต่อ

สำหรับหลักสูตรทุจริตศึกษาจะใช้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการปลูกฝังตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษา บรรจุไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก ขณะเดียวกันที่ประชุมให้แต่ละองค์กรหลักฯ ไปจัดทำแผนนำเสนอเรื่องปฏิรูปการศึกษา   ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าการปฏิรูปการศึกษาของแต่ละองค์กรหลักฯ มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยให้ยึดตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และการปฏิรูปการศึกษาตลอด 3 ปีนั้นมีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ มีวัตถุประสงค์ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต         ทุกรูปแบบผ่านสถาบันการศึกษา โดยมี 5 หลักสูตร คือ.-

-หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต

-หลักสูตรอุดมศึกษา วัยใสใจสะอาด

-หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ

-หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช.บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ

-หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริตโดยแต่ละหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา 4 ชุดวิชา คือ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต, Strong :        จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า การทุจริตมีหลายรูปแบบ และ           ไม่ต้องการให้มองว่าเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องคอร์รัปชั่นอย่างเดียว เพราะแม้แต่การขึ้นราคาสินค้า การแซงคิว หรือการขับรถไปแทรกถือเป็นการทุจริตสิทธิของผู้อื่น พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้พูดถึงหลักสูตรการต่อต้านการโกงที่ต้องการให้เน้นย้ำ สอนให้นักเรียนนักศึกษารู้ว่าการโกงไม่ใช่เพียงเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นเท่านั้น แม้แต่การกระทำผิดระเบียบวินัยถือเป็นการทุจริตด้วยเช่นกันและต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็ก.

โดย   พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      COVID-Free Setting คืออะไร COVID-Free Setting คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร มี 3 ด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยอธิบายหลักการสำคัญของมาตรการ \"องค์กรปลอดโควิด\" ว่าประกอบด้วย 3 มาตรการสำคัญ 1. COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่ 25/ก.ค./2565
      นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ หลังพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 82,000 หน่วย 6/ก.ค./2565
      “กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน” ตอน เมื่อไฟแนนซ์จะยึดรถ กรณีที่เจ้าหนี้ไฟแนนช์สามารถที่จะยึดรถได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อต้องผิดนัดชำระ 3 งวดติดต่อกัน และผู้ให้เช่าซื้อต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้เช 6/ก.ค./2565
      รัฐบาลลดเงินสมทบประกันสังคมทุกมาตรา มีผลบังคับแล้วถึง ก.ค. เสริมสภาพคล่องนายจ้าง เพิ่มกำลังใช้จ่ายผู้ประกันตนแต่ยังรับสิทธิประโยชน์ทดแทนคงเดิม 10/พ.ค./2565
      ยังต้องเข้มข้น!! ดูแลโควิด 19 ก่อนเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น “หมอประสิทธิ์” ชี้ยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ แต่ต้องไม่ประมาท วัคซีนเข็มกระตุ้นดีที่สุด เดินหน้าเศรษฐกิจ ควบคู่การป้องกัน 26/เม.ย./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5