[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก (ด้านสิ่งแวดล้อม)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1455
พุธ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก


ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบอุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geoparks) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

อุทยานธรณีสตูล ได้รับการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแล้วในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 204 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดตั้งแล้วจะมีสถานะเป็นอุทยานธรณีโลก ภายในระยะเวลา 4 ปีหลังจากนั้นจะต้องได้รับการประเมินอุทยานธรณีโลกใหม่อีกครั้งเพื่อรักษาคุณสมบัติและคุณภาพของอุทยานธรณีโลก   โดยยูเนสโกจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการประเมินใหม่อีกครั้ง หากผ่านเกณฑ์ ประกอบด้วย หัวข้อธรณีวิทยาและภูมิประเทศ โครงสร้างการบริหารจัดการการสื่อสาร การให้ความรู้ การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน จะได้รับการ ต่ออายุเป็นอุทยานธรณีโลกอีก 4 ปี แต่หากไม่ผ่านการประเมินต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดจะถูก     ถอดถอนจากการเป็นอุทยานธรณีโลก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวงศึกษาธิการ จะร่วมกันสร้างกลไกการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก และเพื่อรองรับการนำเสนออุทยานธรณีโลกในบริเวณอื่นต่อไป ซึ่ง ทส.โดยกรมทรัพยากรธรณีจะประสานหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อสังเกตของสมาชิกสภาอุทยานธรณีโลกต่อการพัฒนาอุทยานธรณี ดังนี้.-

-อนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาโดยการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

-ป้องกันพื้นที่ชายฝั่งทะเลและสิ่งก่อสร้างบริเวณแนวชายฝั่งที่ได้รับการ

กัดเซาะ

-สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานให้ดำเนินการ    ตามกรอบแนวคิดของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

-ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งขยายความร่วมมือกับอุทยานธรณีโลกแห่งอื่น ๆ และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา     เป็นอุทยานธรณีโลกข้ามพรมแดนร่วมกับอุทยานธรณีโลกยูเนสโกลังกาวีในอนาคต

-ส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีโลก และส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเชื่อมโยงกับบริบทของอุทยานธรณีโลก เปิดโอกาสการค้าและเพิ่มช่องทางของสินค้าท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา พัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักในมรดก      ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

-ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่อุทยานธรณี พัฒนาหลักสูตรในทุกระดับเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์โลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน

-จัดทำแผนการดำเนินงาน 4 ปีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน        เพื่อพัฒนามาตรฐานของอุทยานธรณีสตูล และเตรียมรองรับการประเมินใน 4 ปีข้างหน้า.

โดย   พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตลสุก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      COVID-Free Setting คืออะไร COVID-Free Setting คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร มี 3 ด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยอธิบายหลักการสำคัญของมาตรการ \"องค์กรปลอดโควิด\" ว่าประกอบด้วย 3 มาตรการสำคัญ 1. COVID-Free Environment หรือการจัดสิ่ 25/ก.ค./2565
      นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือหน่วยงานครอบครองที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ หลังพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 82,000 หน่วย 6/ก.ค./2565
      “กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน” ตอน เมื่อไฟแนนซ์จะยึดรถ กรณีที่เจ้าหนี้ไฟแนนช์สามารถที่จะยึดรถได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อต้องผิดนัดชำระ 3 งวดติดต่อกัน และผู้ให้เช่าซื้อต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้เช 6/ก.ค./2565
      รัฐบาลลดเงินสมทบประกันสังคมทุกมาตรา มีผลบังคับแล้วถึง ก.ค. เสริมสภาพคล่องนายจ้าง เพิ่มกำลังใช้จ่ายผู้ประกันตนแต่ยังรับสิทธิประโยชน์ทดแทนคงเดิม 10/พ.ค./2565
      ยังต้องเข้มข้น!! ดูแลโควิด 19 ก่อนเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น “หมอประสิทธิ์” ชี้ยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ แต่ต้องไม่ประมาท วัคซีนเข็มกระตุ้นดีที่สุด เดินหน้าเศรษฐกิจ ควบคู่การป้องกัน 26/เม.ย./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5