[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebqrcodemaker
บันทึกประจำวัน

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา แปรรูปสินค้า (ด้านสังคม)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1933
เสาร์์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง  ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา แปรรูปสินค้า


ผักตบชวาเป็นพืชที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังเป็นปัญหาระดับชาติ      ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ชุมชน ทำให้ทางเดินน้ำตื้นเขินเร็วกว่าปกติสร้างมลพิษต่อระบบนิเวศ ก่อให้เกิดปัญหาการสัญจรทางน้ำ และยังเป็นที่อยู่อาศัย   ของพาหะนำโรค เช่น หนู ยุง รัฐบาลมีนโยบายและข้อสั่งการให้หน่วยราชการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกล “พลังประชารัฐ” เริ่มจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ จังหวัด อำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาคม ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมในการดำเนินการร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา   อย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีแนวความคิดสนองตอบนโยบายของรัฐบาล โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาผลกระทบของผักตบชวาอย่างยั่งยืนด้วยการจัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา แปรรูปสินค้า” ณ บ้านฮ่องคำ ตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโครงการต้นแบบนำร่อง การนำผักตบชวามาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตชุมชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผักตบชวาอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายและดูดซับน้ำได้ดี ทั้งมีกากใยเป็น    จำนวนมากเมื่อแห้งตัว คุณสมบัติดังกล่าวสามารถนำมาแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลาย อาทิ การผลิตอิฐบล็อกดินประสาน, ฝ้าเพดาน, พื้นเหยียบ, ก๊าซหุงต้ม และดินปลูก เป็นต้น ถือเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ “บ้านผักตบชวา” เป็นบ้านที่นำเอาผักตบชวามาแปรรูปเป็นวัสดุในการก่อสร้างได้ก่อกำเนิดขึ้น ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่ๆเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยบ้านดังกล่าวเป็นบ้านที่มีคุณภาพดี มีความคงทน แข็งแรง ราคาถูกเนื่องจากตัวบ้านสร้างจากวัสดุที่มีส่วนผสมของผักตบชวา ภายในมีการจัดแสดงวัสดุ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผักตบชวา อาทิ ฝ้าเพดาน อิฐดินประสานจากผักตบชวา, แผ่นพื้นทางเท้า,วอลล์เปเปอร์ ๓ มิติ (Wallboard), เฟอร์นิเจอร์, งานจักสาน งานศิลปะจากผักตบชวา ซึ่งถือว่าได้สนองนโยบายของรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้นำเอาผักตบชวาซึ่งเป็นสิ่งไร้ค่ามาประดิษฐ์ แปรรูปให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ รวมทั้งได้คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงดัดแปลงอุปกรณ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บ ขนย้าย และแปรรูปผักตบชวาให้กับประชาชน ได้แก่ จักรยานดึงผักตบชวา,เครื่องบดสับผักตบชวา และเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย รวมทั้ง   เครื่องดึงผักตบชวาจากรถไถนาเดินตาม โดยดัดแปลงรถไถนาเดินตามมาเป็นเครื่องช่วยในการลากผักตบชวาขึ้นมาจากแหล่งน้ำ เป็นการช่วยลดแรงงานคนได้เป็นอย่างมาก

ภายในบ้านผักตบชวามีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับผักตบชวา ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางจอทีวีระบบสัมผัส เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการทราบรายละเอียดโดยสแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่     Web Site ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ในระบบออนไลน์ พร้อมกับขยายผลเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

สำหรับโครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบกำจัดผักตบชวา ด้วยนวัตกรรมการแปรรูป ได้คัดเลือกพื้นที่การจัดตั้งโรงงานต้นแบบที่มีความพร้อมทางด้านทำเลที่ตั้ง แหล่งวัตถุดิบ การสนับสนุนของชุมชน ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ตั้งหน่วยรองของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน ๕ แห่ง ทุกภูมิภาคของประเทศ คาดว่าการตั้งโรงงานต้นแบบทั้ง ๕ โรงงานสามารถกำจัดผักตบชวาได้กว่า ๑๗,๐๐๐ ตันต่อปี เป็นการช่วยลดงบประมาณของภาครัฐในการกำจัดผักตบชวา เพื่อตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

โดย   ญาณี จันทร์กล่ำ
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญชวนเด็ก และเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลง.. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 1/ธ.ค./2565
      เตือนกันทุกหน้าหนาว‼️ อย่ากินเหล้าคลายหนาว ....อันตรายถึงตาย 20/พ.ย./2565
      ฝนตก มีน้ำขัง \"ระวังลื่นล้ม\" !! 18/ต.ค../2565
      อัปเดต‼ มอเตอร์เวย์ 8 สายทั่วไทย 24/ก.ย./2565
      สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการ”สรรหากุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565” สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7 รั 16/ก.ย./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5