[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือโลก ครั้งที่ 9 (เฉพาะกิจ)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1495
จันทร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง   การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือโลก ครั้งที่ 9

สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ได้จัดทำบทวีดิทัศน์สำหรับใช้ในพิธี    เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 ที่จะมีการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World Scout Parliamentary Union : WSPU)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 โดยนาย Kim Chong-Hoh โดยเป็นสมาคมอิสระซึ่งเป็นที่รวมสมาชิก

รัฐสภาที่สนใจในกิจการลูกเสือจากทั่วโลก และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายลูกเสืออย่างใกล้ชิด

โดยมีสมาคมลูกเสือรัฐสภาแห่งชาติเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือระดับรัฐสภา สนับสนุนกิจการลูกเสือ และการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนและการแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับเยาวชนและชุมชน ปัจจุบัน WSPU มีชมรมหรือสมาคมลูกเสือรัฐสภาจาก 100 ประเทศ/ดินแดน และมีสำนักงานเลขาธิการ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ประเทศไทยสนับสนุน WSPU ในฐานะเวทีระหว่างประเทศในการแบ่งปันความคิดและวิธีการสนับสนุนเยาวชนผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยรัฐสภาไทยจัดตั้งชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย (Thai Scout Parliamentary Association : TSPA) ตั้งแต่ปี 2540 ในปี 2558 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบให้มีการฟื้นฟูชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษธำรง ทัศนาญชลี สมาชิกสภา       นิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร รัฐสภาไทยมีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาใหญ่ WSPU ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2537 ณ กรุงซันติอาโกและเมืองบัลปาราอีโซ สาธรณรัฐ ชิลี ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2557 ณ เมืองพัทยา และในปี 2561 ประเทศไทยยังได้รับเกียรติอีกครั้งให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่ WSPU ครั้งที่ 9ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร มีหัวข้อหลักการประชุมคือ “บทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

แม้ว่าช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงการศึกษา สิ่งแวดล้อมและบรรเทาความยากจน แต่ความท้าทายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนคงมีอยู่ ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพ และการนำไปปฏิบัติของแต่ละประเทศ รวมถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน การประชุมประกอบด้วยกลุ่มย่อย    3 หัวข้อ ได้แก่ บทบาทของรัฐสภาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต, การมีส่วนเกื้อหนุนของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน และการลูกเสือและบทบาทภาครัฐสภาในการผสานพลังความพยายามเพื่อตอบสนองต่อประเด็นท้าทายของโลก

กิจการลูกเสือไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งปัจจุบันพระบรมมหาราชวังใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญ     ต่าง ๆ ตามพระราชประเพณี เป็นที่รับแขกเมืองและพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งเป็นที่ตั้งพระบรมศพ และพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง.

โดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญชวนเด็ก และเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลง.. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 1/ธ.ค./2565
      เตือนกันทุกหน้าหนาว‼️ อย่ากินเหล้าคลายหนาว ....อันตรายถึงตาย 20/พ.ย./2565
      ฝนตก มีน้ำขัง \"ระวังลื่นล้ม\" !! 18/ต.ค../2565
      อัปเดต‼ มอเตอร์เวย์ 8 สายทั่วไทย 24/ก.ย./2565
      สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการ”สรรหากุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565” สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7 รั 16/ก.ย./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5