[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebqrcodemaker
บันทึกประจำวัน

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
เรื่อง : รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เปิดอบรมโครงการ \"รวมพลคนกู้ภัย\" รุ่นที่ 4
โดย : ฝ่ายข่าว
เข้าชม : 679
อังคาร ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เปิดอบรมโครงการ "รวมพลคนกู้ภัย" รุ่นที่ 4 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ขององค์การสาธารณกุศล ประจำปี 2565 กิจกรรมการฝึกอบรม "รวมพลคนกู้ภัย" รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเอสอาร์เรสซิเดนซ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาวสมัชญา เมฆบวร ผู้อำนวยการส่วนกิจการอาสาสมัคร กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กล่าวรายงาน และมีอาสาสมัครกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID- 19 อย่างเคร่งครัด โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม การอบรมครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบบการบริหารจัดการสาธารณภัย,แนวทางการบูรณาการประสานการปฏิบัติงานอาสาสมัครในการ ภาวะฉุกเฉิน, มีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการประสานการปฏิบัติงานอาสาสมัครในภาวะฉุกเฉิน และแนวทางการแก้ไข โดยวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า อาสาสมัครองค์การสาธารณกุศล ที่ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ ที่ได้เสียสละเวลาทำหน้าที่ ช่วย เหลือผู้ประสบภัย ด้วยความกล้าหาญ ทุ่มเทและไม่หวังผลตอบแทน มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้มีความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจต่อผู้ปฏิบัติงาน ด้านกู้ชีพ กู้ภัยในองค์กร และผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอย่างยิ่ง ผลจากบทเรียนสาธารณภัยที่ผ่านมา จะเห็นได้ถึงความเสียสละ ของอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศล ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ที่มีส่วนสำคัญต่อการช่วย เหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนการปฏิบัติงานกับภาครัฐทุกระดับ กระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความสาคัญของอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศล ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการสาธารณภัย และแนวทางการบูรณาการประสานการปฏิบัติงานอาสาสมัครในภาวะฉุกเฉินร่วมกัน อย่างเป็นระบบ เริ่มจากระบบผู้ปฏิบัติงาน คืออาสาสมัครองค์การสาธารณกุศล ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการเผชิญเหตุ โดยการบูรณาการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือพี่น้องประชาชน มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืนต่อไป _____________________________ เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว สวท.เพชรบูรณ์ แหล่งข้อมูล : สนง.ปภ.จ.พช.

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา5 อันดับล่าสุด

      ภาพ บรรยากาศ การจัดงานเทศกาล “เส็งกลองโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2566 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวนปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธาน 7/ธ.ค./2565
      อำเภอหล่มสักเตรียมจัดงานประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ปี 2565 1/ธ.ค./2565
      จังหวัดเพชรบูรณ์รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ 100 % 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบ 100% จังหวัดเ 29/พ.ย./2565
      สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) งานบริการและผลิตภัณฑ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยกระดับผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค และรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการ 29/พ.ย./2565
      วันที่ 28 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ส่วนราชการที่ร่วมดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการ\"เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหว 29/พ.ย./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5