[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebqrcodemaker
บันทึกประจำวัน

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
เรื่อง : สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผู้ประกอบการรับมอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
โดย : admin
เข้าชม : 294
อังคาร ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผู้ประกอบการรับมอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

           วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565  นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผู้ประกอบการรับมอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวาระก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้มอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 11 ราย (17 ผลิตภัณฑ์) ได้แก่ 1.กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิดวัดโฆษา 2.กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง 3.กลุ่มแม่บ้านวังไทร 4.กลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร 5.กลุ่มสตรีบ้านนาเจริญ 6.กลุ่มอาชีพสัมมาชีพบ้านสิมารักษ์ 7.กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ 8.ร.ต.ต.ปรีชา อุ้ยเจริญ 9.กลุ่มแม่บ้านอารี 10.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรวมทรัพย์   และ 11.กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและสมุนไพรศรีเทพ  

       ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้ดำเนินโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ตั้งแต่ปี 2546

เป็นต้นมา และในปี 2560 ได้มอบให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดำเนินการ

เป็นหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด โดยให้ร่วมกับผู้แทนจาก

ภาคราชการ สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการพิจารณาให้การรับรอง

คุณภาพ มผช. ในรูปแบบคณะกรรมการรับรอง มผช.ระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถ

ให้การรับรอง มผช.ให้แล้วเสร็จภายในจังหวัด และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

             โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมขน คือ ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ครอบคุลมสินค้า ๕ ประเภท ได้แก่ ๑. ประเภทอาหาร

๒. ประเภทเครื่องดื่ม ๓. ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ๔. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง

/ของที่ระลึก และ ๕. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยปัจจุบัน สมอ.ได้

ประกาศข้อกำหนด มผช. แล้ว จำนจน ๑,๓๙๒ มาตรฐาน ให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป

            ปัจจุบัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ผลิตชุมชน ได้รับการรับรอง มผช. แล้ว

จำนวน ๑๕๓ ราย ซึ่งใบรับรองมีอายุจากวันที่ออกใบรับรอง ๓ ปี

-------------------------------------------------------------

เพลินจิต  สวนศิลป์พงศ์

สวท.เพชรบูรณ์

แหล่งข้อมูล : สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา5 อันดับล่าสุด

      ภาพ บรรยากาศ การจัดงานเทศกาล “เส็งกลองโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2566 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวนปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธาน 7/ธ.ค./2565
      อำเภอหล่มสักเตรียมจัดงานประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ปี 2565 1/ธ.ค./2565
      จังหวัดเพชรบูรณ์รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ 100 % 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบ 100% จังหวัดเ 29/พ.ย./2565
      สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) งานบริการและผลิตภัณฑ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยกระดับผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค และรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการ 29/พ.ย./2565
      วันที่ 28 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ส่วนราชการที่ร่วมดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการ\"เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหว 29/พ.ย./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5