ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Tue, 06 Apr 2021 16:24:19 จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมผู้เกษียณอายุ 60 ปี /?name=news&file=readnews&id=4357 //icon/news_1615963751.jpg วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:30 น นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ซึ่งจัดโดยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเ 1615963751 จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ \"โคก หนอง นาโมเดล\" รุ่นที่ 10 /?name=news&file=readnews&id=4356 //icon/news_1615794855.jpg วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคกหนอง นา โมเดล รุ่นที่ 10 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม 1615794855 รอง ผวจ. เพชรบูรณ์ เปิดโครงการวันสตรีสากลระดับจังหวัด ประจำปี 2564 /?name=news&file=readnews&id=4355 //icon/news_1615444643.jpg วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น โครงการวันสตรีสากลระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด 1615444643 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ /?name=news&file=readnews&id=4354 //icon/news_1614940494.jpg นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยในภาคบ่ายของวันที่ 5 มีนาคม 2564 รัฐมนตรีช่วยว 1614940494 ❌❌ประกาศหยุดจ่ายน้ำ❌❌ วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11.00-24.00 น - เนื่องจากท่อเมนหลัก ขนาด 500 มม.ที่จ่ายน้ำเข้าตัวเมืองแตก(ฉุกเฉิน) บริเวณตรงข้ามร้านลาบอุบล รอยแตกมีขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มจะขยายเพิ้มมากขึ้นตามแรงดันน้ำ - บริเวณบ้านป่าแดง, บ้านไร่, บ้าน /?name=news&file=readnews&id=4353 //icon/news_1614591579.jpg ❌❌ประกาศหยุดจ่ายน้ำ❌❌ วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11.00-24.00 น - เนื่องจากท่อเมนหลัก ขนาด 500 มม.ที่จ่ายน้ำเข้าตัวเมืองแตก(ฉุกเฉิน) บริเวณตรงข้ามร้านลาบอุบล รอยแตกมีขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มจะขยายเพิ้มมากขึ้นตามแรงดันน้ำ - บริเวณบ้านป่าแดง, บ้านไร่, 1614591579 การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 /?name=news&file=readnews&id=4352 //icon/news_1614426190.jpg การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชร 1614426190 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญสมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 /?name=news&file=readnews&id=4351 //icon/news_1614000641.jpg การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญสมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 1614000641 เพชรบูรณ์ แถลงข่าวการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 /?name=news&file=readnews&id=4350 //icon/news_1613655093.jpg จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานแถลงข่าว "งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2554" ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวัน พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ หอ 1613655093 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) /?name=news&file=readnews&id=4349 //icon/news_1613547736.jpg วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.นายเสรี หอมเกษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx ) ณ ห้องลักษมี ชั้น 4 โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ 1613547736 บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ วันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย /?name=news&file=readnews&id=4348 //icon/news_1612789087.jpg การรับสมัครผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (หอประชุมชาญอนุสรณ์) ในวันแรกของการรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประชาชนไปให้กำลังใจผู้สมัครสมาชิกสภา 1612789087