ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Tue, 22 Sep 2020 15:12:15 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565 ครั้งที่ 2/2563 /?name=news&file=readnews&id=4239 //icon/news_1600762332.jpg วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์, ผู้แทน กอ.รมน .จังหวัดเพชรบูรณ์ ,นางนิภารัตน 1600762332 จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ คุกคามทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษา /?name=news&file=readnews&id=4238 //icon/news_1600688300.jpg วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ คุ 1600688300 การประชุม คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ /?name=news&file=readnews&id=4237 //icon/news_1600684653.jpg วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ในฐานะประธานกรรมการ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศ 1600684653 สนง. ศึกษาธิการ จ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2563 /?name=news&file=readnews&id=4236 //icon/news_1600671171.jpg วันที่ 21 กันยายน 2560 3 เวลา 08.30 น.นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2563 ของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) /เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ /และนายกรั 1600671171 อบต.บุ่งน้ำเต้า จัดกิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน รำลึกประวัติศาสตร์ นครบาลเพชรบูรณ์ 2020 /?name=news&file=readnews&id=4235 //icon/news_1600586896.jpg วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 05.30 น.นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมปล่อยตัวนักกีฬา และมอบรางวัล กิจกรรม แข่งขันเดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน รำลึกประวัติศาสตร์ นครบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส 1600586896 พิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และงานมหกรรมสร้างสุขพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ /?name=news&file=readnews&id=4234 //icon/news_1600581839.jpg นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และงานมหกรรมสร้างสุขพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมื 1600581839 สนง.อุตสาหกรรมเพชรบูรณ์ จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพของเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาด 4.0 /?name=news&file=readnews&id=4233 //icon/news_1600430424.jpg สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาด 4.0 ระหว่างวันที่ 17 -18 กันยายน 2563 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพ 1600430424 จังหวัดเพชรบูรณ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 /?name=news&file=readnews&id=4232 //icon/news_1600429362.jpg วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ณ โครงการอ่างเก็บน้ำรัตนัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 ต 1600429362 รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เปิดงานแสดง แสง เสียง งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 /?name=news&file=readnews&id=4231 //icon/news_1600349263.jpg วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. นายสาครรุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง แสง เสียง ตำนานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่ห์แก่ผู้สนั 1600349263 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 /?name=news&file=readnews&id=4230 //icon/news_1600339840.jpg วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.39 น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบ 1600339840