ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Tue, 19 May 2020 14:55:17 จังหวัดเพชรบูรณ์ คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 /?name=news&file=readnews&id=4096 //icon/news_1589874914.jpg นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป 1589874914 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมเพื่อหารือการจัดหาสถานที่ก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ /?name=news&file=readnews&id=4095 //icon/news_1589864029.jpg นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดหาสถานที่ก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ พร้อมด้วยนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ //สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนรา 1589864029 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน ในงานอุปสมบทสิบโท วันเฉลิม งามสุพรม นาคในพระบรมราชานุเคราะห์ /?name=news&file=readnews&id=4094 //icon/news_1589795840.jpg นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน ในพิธีอุสมบท สิบโท วันเฉลิม งามสุพรม นาคในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เ 1589795840 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เปิด\"ตู้ปันสุข\" กิจกรรมดีๆ ช่วยเหลือพี่น้องคนไทย /?name=news&file=readnews&id=4093 //icon/news_1589441744.jpg นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ โดยคณะครูและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันเปิด "ตู้ปันสุข" ในการแบ่งปันของกินของใช้ใส่ตู้ ให้ใครหยิบไปก็ได้ จุดประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ตกงาน ขาดรายได้ โ 1589441744 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมการเรียนระบบออนไลน์ และ มาตรการ new normal ในวันเปิดภาคเรียนปกติ /?name=news&file=readnews&id=4092 //icon/news_1589365661.jpg นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการการ เตรียมความพร้อม สำหรับระบบการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ว่าขณะนี้ได้สำรวจข้อมูลนักเรียน ทั้งหมด 2,000 กว่าราย ว่ามีความพร้อมแค่ไหน ซึ่งจะมีการช่วยแก้ปัญหาและมีการ 1589365661 เซเว่นฯ จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสู้ภัยโควิด-19 แห่งที่ 29 /?name=news&file=readnews&id=4091 //icon/news_1589277731.jpg บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบชุดป้องกันความปลอดภัย หรือ ชุด PPE, หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 1 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 1589277731 คณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุม(โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 7 และการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 /?name=news&file=readnews&id=4090 //icon/news_1589277611.jpg นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุม(โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 7 และการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ค 1589277611 พลังงานร่วมใจสู้โควิด-19 กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท.จำกัด ส่งมอบแอลกอฮอล์ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงพลังงานร่วมกับก /?name=news&file=readnews&id=4089 //icon/news_1589277490.jpg กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท.จำกัด ส่งมอบแอลกอฮอล์ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1589277490 จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี /?name=news&file=readnews&id=4088 //icon/news_1588755381.jpg วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านวังร่อง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 1588755381 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กวดขันการถือปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค /?name=news&file=readnews&id=4087 //icon/news_1588754569.jpg เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน การถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ กรณีมีผู้ร้องเรียนผู้ประกอบการจากนอกพื้น 1588754569