ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Tue, 29 Nov 2022 09:26:45 จังหวัดเพชรบูรณ์รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ 100 % 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบ 100% จังหวัดเ /?name=news&file=readnews&id=4662 //icon/news_1669688804.jpg จังหวัดเพชรบูรณ์รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ 100 % 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบ 100% จังหวัด 1669688804 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) งานบริการและผลิตภัณฑ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยกระดับผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค และรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการ /?name=news&file=readnews&id=4661 //icon/news_1669688561.jpg วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผู้ประกอบการรับมอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ด้านงานบริการและผลิตภัณฑ์ ในวาระก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2565 โด 1669688561 วันที่ 28 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ส่วนราชการที่ร่วมดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการ\"เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหว /?name=news&file=readnews&id=4660 //icon/news_1669688129.jpg วันที่ 28 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ส่วนราชการที่ร่วมดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการ"เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ไ 1669688129 นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการผลผลิต ยกระดับรายได้เกษตรกร เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกรอย่างยั่งยืน . ภายหลังพิธี KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ วันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการจัดการผลผลิต เพื่อยกระดับรายได้เกษต /?name=news&file=readnews&id=4659 //icon/news_1669281828.jpg ภายหลังพิธี KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ วันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการจัดการผลผลิต เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด ข 1669281828 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางเข้าสักการะพระพุทธมหาธรรมราชา ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมตรวจติดตามโครงการแก้มลิงที่ผันน้ำจากแม่น้ำป่าสักมาเก็บไว้ในสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณด้านหลังพุทธอุทยานเพชรบุระ ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ /?name=news&file=readnews&id=4658 //icon/news_1669281545.jpg พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางเข้าสักการะพระพุทธมหาธรรมราชา ณ พุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมตรวจติดตามโครงการแก้มลิงที่ผันน้ำจากแม่น้ำป่าสักมาเก็บไว้ในสระน้ำขนาดใหญ่บริเวณด้านหลังพุทธอุทยานเพชรบุระ ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ 1669281545 นายกฯ ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ เป็นประธาน KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นประ /?name=news&file=readnews&id=4657 //icon/news_1669268323.jpg นายกฯ ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ เป็นประธาน KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นปร 1669268323 ชาวนาเฮ! พาณิชย์เคาะ ประกันรายได้ข้าว 6 งวดรวด /?name=news&file=readnews&id=4654 //icon/news_1669192571.jpg นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ปี 2565/66 จำนวน 6 งวด จาก 33 งวด ซึ่งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ยังคงหลัก 1669192571 โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เตรียมเป็นประธาน KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่ จ.เพชรบูรณ์ วันพฤหัสบดี 24 พ.ย. นี้ /?name=news&file=readnews&id=4653 //icon/news_1669192459.jpg วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเป็นประธานในพิธีเปิด KICK OFF มาตรการช่วยเหลือ 1669192459 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับ นายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ในการเดินทางลงพื้นที่ Kick Off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565 /66 /?name=news&file=readnews&id=4652 //icon/news_1669106432.jpg จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับ นายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ในการเดินทางลงพื้นที่ Kick Off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565 /66 1669106432 ตำรวจตั้งศูนย์ปราบพนันฟุตบอลโลก เอาผิดทั้ง \"ผู้จัด-ผู้เล่น-ผู้ชักชวนโฆษณา\" พบเพาะแสแจ้ง 191,1599,1441 /?name=news&file=readnews&id=4651 //icon/news_1669023852.jpg พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กล่าวถึงมาตรการป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้น 20 พฤจิกายน 2565 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ประเทศกาตาร์ ดังนี้ - ต้องเพิ่มความเข้มการตรวจตราตามสถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรม หรือสถานที่อื่นใดที่ 1669023852