ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Wed, 26 Feb 2020 13:40:45 ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 /?name=news&file=readnews&id=3996 //icon/news_1582699243.jpg วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการปร 1582699243 พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 /?name=news&file=readnews&id=3995 //icon/news_1582690406.jpg วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00 น. ณ ห้องรัศมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการเพชรบูรณ์คูณสุข 2020 และมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายนิเวศน์ หาญ สมุทร์ รองผู้ว่าราชการจั 1582690406 พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์การสำรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัยในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำวันที่ 25 ก.พ. 2563 /?name=news&file=readnews&id=3994 //icon/news_1582632829.jpg สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย พบว่าสถานการณ์โดยทั่วไป ความต้องการหน้ากากอนามัยของประชาชนในพื้นที่ยังคงมีอยู่ นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับร้านขายยาส่วนใหญ่ ไม่มีสินค 1582632829 เพชรบูรณ์ : เปิดโครงการบูรณาการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานพัฒนาเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2563 /?name=news&file=readnews&id=3993 //icon/news_1582622610.jpg วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น. นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการเปิดโครงการบูรณาการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานพัฒนาเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมเข 1582622610 จ.เพชรบูรณ์ เชิญร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ /?name=news&file=readnews&id=3992 //icon/news_1582531502.jpg สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโดมตลาดสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ สหกรณ์ในประเทศไทย เริ่มจัดตั้ 1582531502 รอง ผวจ. เพชรบูรณ์ เปิดกิจกรรม\"จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ Big cleaning เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์\" /?name=news&file=readnews&id=3991 //icon/news_1582274011.jpg วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำกล่าวคำปฎิญาณ และนำทำกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ Big cleaning เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำควา 1582274011 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 /?name=news&file=readnews&id=3990 //icon/news_1582190632.jpg สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่กรมการค้าภายใน จัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเป้าหมายเบื้องต้น 1 อำเภอ 1 ร้านค้า นั้น นายสุพล ศรีทับทิ 1582190632 จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ประจำปี 2563 /?name=news&file=readnews&id=3989 //images/icon/Apps.png วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเอกสาธร สุวรรณภา อตีตผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานในงานวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ประจำปี 2563 โดยมี นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่ารา 1582182102 เกษตรเพชรบูรณ์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมปลูกพืชตระกูลถั่ว แก่เกษตรกรพื้นที่อำเภอหนองไผ่ /?name=news&file=readnews&id=3988 //icon/news_1582179962.jpg วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดและกล่าวมอบนโยบายด้านการเกษตร งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ให้กับเกษตรกรที่ผู้ปลูกถั่วเขียวใน พื้นที่ อำเภอหนองไผ่ ณ สห 1582179962 การอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น “กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างแก้มลิงบ้านบุฉนวน” /?name=news&file=readnews&id=3987 //icon/news_1582111151.jpg วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นางพรรณภา มีขุน ประมงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ นางสุพัตรา ประเสริฐศรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ภายใต้ศูนย์เรียนรู้โครงการอัน 1582111151