ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ Sat, 27 Nov 2021 10:40:40 กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.ส่งเสริม ฟื้นฟูกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 /?name=news&file=readnews&id=4491 //icon/news_1637984438.jpg เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 เวลา 09.00 น.พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) มอบหมายให้ พ.ท.หญิง คมเนตร อินทร์พินิจ รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และ ร.ท.นเรศ มั่นคงดี รอง หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับ นายกังวา 1637984438 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 /?name=news&file=readnews&id=4490 //icon/news_1637831508.jpg วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห 1637831508 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 /?name=news&file=readnews&id=4489 //icon/news_1637831500.jpg วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห 1637831500 ผบ.มทบ.36 พร้อมด้วย รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ. (ท.) เดินทางเยี่ยมครอบครัวพลทหารกองประจำการของหน่วย (ทหารใหม่ผลัด 2 / 64) ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร /?name=news&file=readnews&id=4488 //icon/news_1637743231.jpg พลตรี สามารถ มโนรถมงคล ผบ.มทบ.36 พร้อมด้วย พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ. (ท.) และกำลังพลจิตอาสา เดินทางเยี่ยมครอบครัวพลทหารกองประจำการของหน่วย (ทหารใหม่ผลัด 2 / 64) เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 เวลา 10.45 น. ในพื้นที่ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โ 1637743231 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ครูฝึกทหารใหม่ และครอบครัวทหารใหม่ผลัดที่ 2/64 /?name=news&file=readnews&id=4487 //icon/news_1637258058.jpg เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. พลตรีสามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวครูฝึกทหารใหม่ และครอบครัวทหารใหม่ผลัดที่ 2/64 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 1637258058 คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ /?name=news&file=readnews&id=4485 //icon/news_1636433379.jpg คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 1636433379 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน พร้อมจัดกิจกรรม \"มีแล้วแบ่งปัน\" ณ วัดสังกิจจาราม /?name=news&file=readnews&id=4484 //icon/news_1636280571.jpg ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสังกิจจาราม ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1636280571 ภาคประชาชน นายคมสรร อัครประจินต์ และนางสมนึก แก้วเขียว สนับสนุนเงิน 9,999 บาท ชื้อพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร /?name=news&file=readnews&id=4483 //icon/news_1636031096.jpg วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายคมสรร อัครประจินต์ และนางสมนึก แก้วเขียว ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประสาน นางสุภารัตน์ ศรีสังข์ ประมงอำเภอชนแดน ในการติดต่อชื้อพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจ 1636031096 ชุด อส.กร.และ ชป.กร. อ.หนองไผ่ ต้อนรับคณะ กอ.รมน.และทีมถ่ายทำสารคดี ของกองทัพบก เกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรใช้เองภายในชุมชน พื้นที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ /?name=news&file=readnews&id=4482 //icon/news_1635990161.jpg นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม อาสาสมัครกิจการพลเรือน อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้ง นางรตี พานประศรี ,นายไตรภูมิ เปรมปรี ,และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ประจำอำเภอหนองไผ่ ร่วมต้อนรับ คณะพันโทหญิง คมเนตร อินทร์พินิจ รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอ 1635990161 สนง.ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อการเปิดขอบข่ายมาตรฐาน มกษ. /?name=news&file=readnews&id=4481 //images/icon/Apps.png นที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ พันนุ้ย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ 1635852934