[ hs6lwk ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายรักชัย สุนันทวิทย์
ชื่อเล่น : 
หนุ่ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
19/7/2512
อายุ : 
43
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
hs6lwk@thaimail.com  
ที่อยู่ : 
150 ถ.บูรกรรทโกวิท ต.ในเมือง
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0897048005
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา