หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง จัดจ้าง งานจัดทำป้ายกล่องไฟสัญลักษณ์ ปณท จุดให้บริการ Post Service จำนวน ๒ ป้าย และป้ายกล่องไฟสัญลักษณ์ ปณท จุดให้บริการ EMS Point จำนวน ๕๙ป้าย รวม ๖๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 253
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง จัดจ้าง งานจัดทำป้ายกล่องไฟสัญลักษณ์ ปณท จุดให้บริการ Post Service จำนวน ๒ ป้าย
และป้ายกล่องไฟสัญลักษณ์ ปณท จุดให้บริการ EMS Point จำนวน ๕๙ป้าย รวม ๖๑ ป้าย
ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์