หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : สำนักงานไปรษณีย์ เขต 6 ประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 515
เสาร์์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

                  ข่าวประกวดราคา

สำนักงานไปรษณีย์ เขต 6 ประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน
         บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) โดย สำนักงานไปรษณีย์ เขต 6 มีความประสงค์จะจัดซื้อ ที่ดินขนาดประมาณ
 2 ไร่ เพื่อการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ปณ.สามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ 
          ผู้สนใจเสนอราคาขายที่ดิน ยื่นซองเสนอราคา ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ด้วยตนเอง หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนก็ได้ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ในเวลา 11.30 น.
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานไปรษณีย์ เขต 6 เลขที่ 154 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056 -255 255 ต่อ 114 ถึง 116
___________________________________________
เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : เรียบเรียง
สมจิตร ตาลสุก : สื่อโซเชียล
หมายเหตุ : ข่าวหมดอายุ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562