หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ \"MEP Open House 2020\"
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 68
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ   "MEP Open House 2020"
          โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ  Mini English Program  Open House 2020 ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  แห่งที่ 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาคเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.-12.00 น. โดย นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และนางดาวเนตร ทองมี หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ     
MEP (Mini English Program) กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหารโรงเรียน, คณะครูทั้งชาวไทยและต่างชาติ, เจ้าหน้าที่, ผู้ปกครอง , และนักเรียน ร่วมกิจกรรม 
         นางดาวเนตร ทองมี หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงาน เปิดบ้านวิชาการ MEP (Mini English Program Open House 2020) ประกอบด้วย การแสดงแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ, การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ และผลงานที่ประสบความสำเร็จ, การทดสอบความสนใจและทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟรี, และการแสดงของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ในทุกระดับชั้น 
         ด้าน นางพิไลลักษณ์  ประพฤติชูวงศ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบดูแลห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
( MEP) โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กล่าว เพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลสำเร็จ ของการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Mini  English Program) , เพื่อแสดงทักษะด้านภาษาอังกฤษและด้านอื่นๆ ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ , และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่สนใจ นำบุตรหลานเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ 
          ทั้งนี้ โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program    โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ได้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 1  โดยมีกำหนดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 2-16  กุมภาพันธ์ 2563 และยื่นใบสมัครในวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 -16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0 5 6- 7 3 7 0 5 8 
_____________________________
เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : เรียบเรียง 
ปรีชา ศรีบุปผา : ภาพ 
สมจิตร ตาลสุก : สื่อโซเชียล