หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : นพค.16 ลงพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 58
ศุกร์์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นพค.16 ลงพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
เมื่อวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน กำลังพล จำนวน 4 นาย ออกแจกจ่ายน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคแก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง บ้านโป่งหว้า หมู่ 4 บ้านห้วยแหน หมู่ 7 และบ้านบ้านห้วยค้อ หมู่ 10 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค จำนวน 9 เที่ยว ปริมาณน้ำ จำนวน 54,000 ลิตร รวมปริมาณน้ำในการช่วยเหลือ จำนวน 162,000 ลิตร ตามนโยบายของรัฐบาล และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวมถึง นโยบาย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา "นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา”
พรสวรรค์  อุทัยวงศ์ : ข่าว