หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 75
ศุกร์์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

           วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08:15 น .นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธี วางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้า ส่วนราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายตุลาการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธี
           โดยหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีและเข้ายืนประจำจุดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบพิธีวางพวงมาลา และนำผู้ร่วมพิธีวันทยาหัตถ์พร้อมกัน เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์/พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
            จากนั้น ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์/พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธี
        ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาว ตลอดการเข้าร่วมพิธี ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด
__________________________
เพลินจิต  สวนศิลป์พงศ์: ข่าว
ปรีชา  ศรีบุปผา : ภาพ
สวท. เพชรบูรณ์