หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 69
ศุกร์์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

         วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
          โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจตุ ตุลาการ ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
_______________________
เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว
ปรีชา ศรีบุปผา : ภาพ
สวท.เพชรบูรณ์