หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ๑.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๑.๒ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ๑.๓ จำนวน ๑ อัตรา ๑.๔ อัตราค่าตอบแทนต่อเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน
โดย : สมจิตร
อ่าน : 125
พุธ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑.๒ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
๑.๓ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๔ อัตราค่าตอบแทนต่อเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน