หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ใน พื้นที่เสี่ยง รพ.หล่มสัก จว.พ.ช.
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 97
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ใน พื้นที่เสี่ยง รพ.หล่มสัก จว.พ.ช.
 
     เมื่อวันที่ 5 ม.ค.64 เวลา 09.00น. กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตร.ภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พาณิชย์เพชรบูรณ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และรับทราบ การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่เพ็งเล็ง พื้นที่เสี่ยง รพ.หล่มสัก จว.พ.ช. และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จว.พ.ช โดยมี  ปลัดอาวุโส อ.หล่มสัก, สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก ,ผู้แทน สภอ.หล่มสัก,ผู้แทน รพ.หล่มสัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
           โดยสรุปรายละเอียดการลงพื้นที่ ดังนี้
   1. กรณีปรากฎข่าวสารว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากต่างจังหวัดมาเที่ยวภูทับเบิก และได้เข้ามาในพื้นที่อำเภอหล่มสัก  และภายหลังทราบว่าบุคคลดังกล่าวมีการติดเชื้อนั้น หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคที่กำหนด และสามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังตามกำหนด 14 วัน และผลการตรวจไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่
   2. ผู้แทน สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก , ผู้แทน รพ.หล่มสัก เสนอขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ชุด PPE) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการแพร่ระบาด
มากขึ้น
   3.  กอ.รมน.ฯ เสนอให้ฝ่ายปกครองอำเภอหล่มสัก, สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก พิจารณาประสานงานกับสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อตอบโต้ข่าวสารอันเป็นเท็จกรณีการแพร่ระบาดของโรคฯ ในพื้นที่และนำเสนอข่าวสารเชิงบวกให้มากขึ้น
  4.กอ.รมน.ฯ  ได้ให้กำลังใจและชื่นชมการปฏิบัติงาน ของฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อสม. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อ.หล่มสัก จว.พ.ช. สามารถดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และ มีการพัฒนาเครื่องมือ วิธีการรับมือโรคระบาดที่เกิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์
             โดยในเวลา 1030 ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดคัดกรอง รพ.หล่มสัก อ.หล่มสัก จว.พ.ช. มอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติ
             จากนั้น เวลา 1100 ลงพื้นที่สำรวจ/สุ่มตรวจ ร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ในพื้นที่ตลาด อ.หล่มสัก จว.พ.ช. นำโดยผู้แทนจาก สนง.พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผลการสุ่มตรวจ ในพื้นที่ตลาด อ.หล่มสัก ผู้ประกอบการมีการติดฉลากราคาขายหน้ากากอนามัย ในราคากล่องละ 90.- บาท เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ อยู่ในราคาตามที่กฎหมายกำหนด และได้รับความร่วมมืออย่างดี
  ---------------------------------------------------      
   แหล่งข้อมูล : กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. 
   เพลินจิต  สวนศิลป์พงศ์ : เรียบเรียง  
   สวท.เพชรบูรณ์