หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ๑. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวนอัตรา ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ ๓๗๓ บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึง
โดย : สมจิตร
อ่าน : 87
ศุกร์์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
๑. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จำนวนอัตรา ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ ๓๗๓ บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. ชื่อตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
จำนวนอัตรา ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวนอัตรา ๔ อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยโดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น (ในวันและเวลาราชการ)