หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : ผวจ.เพชรบูรณ์ ประชุมการปฏิบัติตามข้อสั่งการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต - 19)
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 91
อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

      ผวจ.เพชรบูรณ์ ประชุมการปฏิบัติตามข้อสั่งการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต - 19) วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติตามข้อสั่งการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต - 19) ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในส่วนของอำเภอให้มีประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยทางจังหวัดฯให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำนัน ร่วมรับฟังที่อำเภอด้วย

      ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับข้อสั่งการเชิงนโยบาย ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเด็นเกี่ยวกับ การป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน,การจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ ,การจัดตั้งโรงพยบาลสนามในพื้นที่ ,และการประชาสัมพันธ์แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ"

       การประชุมครั้งนี้ เพื่อบูรณาการร่วมขับเคลื่อนให้เป็นไปตามข้อสั่งการเชิงนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
____________________________________
เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว
ปรีชา ศรีบุปผา : ภาพ
สวท.เพชรบูรณ์