หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีส่งมอบแบบลายผ้า \\\"ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ\\\" ที่ทรงประทานพระอนุญาตเป็นของขวัญปีใหม่ ให้ตัวแทนกลุ่มทอผ้าทุกอำเภอ
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 95
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

          วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธาน พิธีกล่าวถวายพระพร และลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา และประธานพิธีส่งมอบแบบลายผ้า " ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ที่ทรงประทานพระอนุญาตเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่ผู้แทนกลุ่มทอผ้าทั้ง 11  อำเภอ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ และนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี ผู้แทนกลุ่มทอผ้าจากทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์  พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถงหน้าห้องเมืองราดชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
       เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระองค์ท่านได้ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้เสด็จทรงเปิดงานOTOP City 2020 ในการนี้ประธานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้าชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ประธานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้และประธานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดประกวดผ้าลายพระราชทานต่อไป
          "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมายอาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา / ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 / ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน
          นอกจากนี้ยังทรงสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย ให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวา คงคุณค่าอยู่สืบไป 
___________________
เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว
ปรีชา   ศรีบุปผา : ภาพ
สวท.เพชรบูรณ์