หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลหล่มสัก เรื่อง รับสมัครศัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน
โดย : สมจิตร
อ่าน : 482
อังคาร ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ ประกาศโรงพยาบาลหล่มสัก
เรื่อง รับสมัครศัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน
ด้วยโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๒๖ อัตรา ดังนี้
๑.ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างรายเดือน ๑๑,๒๓๐ บาท
๒. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างรายวัน ๕๑๑ บาท
๓. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน ๓ อัตรา ค่าจ้างรายวัน ๕๑๑ บาท
๔. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างรายวัน ๕๑๑ บาท
๕. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างรายวัน ๓๐๐ บาท
๖. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน ๘ อัตรา ค่าจ้างรายวัน ๓๐๐ บาท
๗. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างรายวัน ๓๑๐ บาท
๘. ตำแหน่ง หนักงานบริการ
จำนวน ๘ อัตรา ค่าจ้างรายวัน ๓๐๐ บาท
รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พ.ค.๖๔ - ๒๕ พ.ค.๖๔
ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตึกผู้ป่วยนอก (ชั้น ๒ ) โรงพยาบาลหล่มสัก ๑๕ ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
วันและเวลา สถานที่สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ในวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
- สอบข้อเขียน
ในวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
- สอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๖ โรงพยาบาลหล่มสัก
หลักเกณฑ์การตัดสิน
ทุกตำแหน่งต้องได้คะแนนภาคการสอบข้อเขียน และภาคสัมภาษณ์ แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ประกาศผลการสอบ
ในวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.