หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา
หัวข้อ : จังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 10 อัตรา ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา 2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อั
โดย : สมจิตร
อ่าน : 262
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 10 อัตรา ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา