หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.ส่งเสริม ฟื้นฟูกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 138
เสาร์์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

กอ.รมน.จังหวัด พ.ช.ส่งเสริม ฟื้นฟูกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
 
     เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 เวลา 09.00 น.พ.อ.พศิน  แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) มอบหมายให้ พ.ท.หญิง คมเนตร  อินทร์พินิจ รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และ ร.ท.นเรศ  มั่นคงดี รอง หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับ นายกังวาน พรมไทย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, น.ส.สุภานัน ผึ่งบรรหาร นักพัฒนาตำบลฯ สนง.พัฒนาชุมชน อ.เขาค้อ จว.พ.ช.  ดำเนินโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมส่งเสริม ฟื้นฟูกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 พร้อมทั้งมอบทุนส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสัมมนาชีพบ้านเหล่าหญ้า ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จว.พ.ช. ในการจัดทำไข่เค็มสมุนไพรเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว   สร้างรายได้ให้กับชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพและแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน บ.เหล่าหญ้า ม.13 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จว.พ.ช.
    ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด  และผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
_______
เพลินจิต  สวนศิลป์พงศ์ : เรียบเรียง
สวท.เพชรบูรณ์ 
แหล่งข้อมูล : กอ.รมน.จังหวัด พ.ช