หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 132
พุธ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565

        พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 โดยมีพลตรี สามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธานในพิธี ณ สนาม หน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
         สำหรับพิธีดังกล่าว มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางสงฆ์ และพิธีปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยไม่มีพิธีสวนสนาม เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
         วันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี โดยถือเอาวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย คือ วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เมื่อวันจันทร์ เดือนสอง แรมสองค่ำ จุลศักราช 954 ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของวันกองทัพไทย
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 ( covid-19 ) อย่างเคร่งครัด
 
 
-----------------------------------------
 
เพลินจิต  สวนศิลป์พงศ์  : เรียบเรียง
สวท.เพชรบูรณ์
แหล่งข้อมูล : มทบ.36