หมวดหมู่ : ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์บ้านเรา
หัวข้อ : อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ทบทวนและฝึกซ้อม หลักสูตรงานกู้ชีพกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญ พร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ
โดย : ฝ่ายข่าว
อ่าน : 118
ศุกร์์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ทบทวนและฝึกซ้อม หลักสูตรงานกู้ชีพกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญ พร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ

        นายธงไชย ราชบัวขาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ได้จัดฝึกทบทวนหลักสูตรกู้ชีพกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย โดยมีนายสิทธิยา หลำเพชร หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 พิษณุโลก และคณะ เป็นผู้ฝึกอบรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
        โดยการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรครั้งนี้  เพื่อเป็นการทบทวนการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาทิ ฝึกการฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องกระตุ้นคลื่นหัวใจไฟฟ้า (AED) เงื่อนเชือก รวมทั้งฝึกยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ ส่งสถานพยาบาล และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเพิ่มศักยภาพในภารกิจกู้ชีพกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน หรือจากการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ตามระบบของการแพทย์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธี และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยบริการในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
       
----------------------------------------
เพลินจิต  สวนศิลป์พงศ์ : เรียบเรียง
สวท.เพชรบูรณ์
แหล่งข้อมูล : อช.ตาดหมอก