[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link PRD
e-Learning


สำนักนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


linkwebงานบันทึกประจำวัน
qrcodemaker

 
  

  หมวดหมู่ : บทความ
เรื่อง : เตรียมคนสู่วิชาชีพ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน (ด้านสังคม)
โดย : สมจิตร
เข้าชม : 1849
จันทร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เรื่อง   เตรียมคนสู่วิชาชีพ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน


พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยถึงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564)      ที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี ผลิตบุคลากรแต่ละประเภทให้ตรงตามความต้องการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนฯ โดยบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนฯ ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเรียบร้อยแล้ว

แต่ละเขตได้จัดแสดงนิทรรศการเครื่องมือของแต่ละสาขาวิชา สาขาวิชาไฟฟ้ายานยนต์ ประกอบด้วย ชุดสาธิตไฟฟ้ายานยนต์ ชุดซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้ายานยนต์ ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนฯได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน              6 ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีแผนการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมครูอาชีวศึกษา 4.0 ครูฝึกในสถานประกอบการและจัดหาผู้เชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง งานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 อาทิ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน การจัดให้มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาการค้า การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม

และบริการในพื้นที่ และการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการผลิตกำลังคนตามกรอบ New Engine of Growth และ EEC เป็นต้น

โดยการดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนฯ มีเป้าหมายผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ปี 2560-2564 เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor) หลักสูตรระยะสั้น 125,880 คน ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าว่าจะปรับสัดส่วนการรับเด็กสายสามัญต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้นให้ได้ 50:50 แต่ละปีมีผู้จบการศึกษาประมาณ 2 แสนคนกำลังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะหลักสูตรที่เรียนจบออกมาค่อนข้างล้าสมัย เช่น ช่างยนต์ที่เรียนเป็นระบบเครื่องยนต์เก่า เครื่องไฟฟ้าเก่า หลักสูตรอาชีวะไม่ตอบโจทย์รองรับระบบเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเติบโตและตั้งเป้าขับเคลื่อนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โครงสร้างแรงงานที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ยุค 4.0 ได้คือ จะต้องมีแรงงานฝีมือเพิ่มขึ้นอีก 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ปัจจุบันกลับมีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปคือ กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการจะต้องร่วมกันฝึกทักษะวิชาชีพให้กับเด็กและคนวัยทำงานให้มีทักษะวิชาชีพที่ดีขึ้น หากสามารถทำควบคู่กันไปได้ ภายในระยะเวลา 5 ปีจะเริ่มเห็นภาพการ      ขับเคลื่อนที่พัฒนากำลังคนและเป้าหมายที่ชัดเจน และคาดว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุค  ไทยแลนด์ 4.0 ได้เต็มตัวในอีก 15 ปีข้างหน้า.  


โดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
เรียบเรียงโดย สมจิตร ตาลสุก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความ5 อันดับล่าสุด

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญชวนเด็ก และเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลง.. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 1/ธ.ค./2565
      เตือนกันทุกหน้าหนาว‼️ อย่ากินเหล้าคลายหนาว ....อันตรายถึงตาย 20/พ.ย./2565
      ฝนตก มีน้ำขัง \"ระวังลื่นล้ม\" !! 18/ต.ค../2565
      อัปเดต‼ มอเตอร์เวย์ 8 สายทั่วไทย 24/ก.ย./2565
      สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการ”สรรหากุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565” สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7 รั 16/ก.ย./2565


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5